Vrije gift

Veel inwoners van Montfoort en Linschoten hebben ons de afgelopen periode benaderd met de vraag of het mogelijk is om het zwembad financieel te ondersteunen, bijvoorbeeld door een abonnement te nemen zonder korting. Het is hartverwarmend om te horen hoe zeer u het zwembad waardeert!

Mocht u het zwembad extra financieel willen steunen, dan kunt u geld doneren op onze bankrekening:

NL47 RABO 0128 0510 43 t.n.v. Stichting Zwembad Montfoort.

Bij voorbaat onze dank.

Bestuur Stichting Zwembad Montfoort

Website ontwikkeld door: DM - Interactive